سایت های کلیکی خارجی

مرجع کسب درآمد اینترنتی در ایران

کسب درآمد از سایت A Goat Named Bux

۱۳۸ بازديد
agoatnamedbux.com screenshot
پرداخت به ازای هر کلیک: بالای 0.10 دلار
پرداخت به ازای هر کلیک زیرمجموعه اجاره ای:
پرداخت به ازای هر کلیک زیرمجموعه مستقیم:
سود روزانه: بالای 1 دلار
مین برداشت: 0.1 دلار
پاداش: آپگریت رایگان (3 روز)
نوع پرداختی: دستی
نظارت ما: 56 روز
عمر سایت: 56 روز
اسکریپت سایت: Evolution Legal